Middle East & Africa Cash Cycle Seminar (ICCOS) 2018

abudhabiSARA STUDIO otrzymała ekskluzywną akredytację na wykonanie zdjęć podczas międzynarodowej konferencji – Middle East & Africa Cash Cycle Seminar (ICCOS), która odbędzie się w Abu Dhabi – ZEA w 2018 roku.