Europe Cash Cycle Seminar ICCOS 2018 Dublin

SARA STUDIO otrzymała kolejną ekskluzywną akredytację na wykonanie zdjęć reportażowych oraz reportażu video podczas międzynarodowej konferencji – Europe Cash Cycle Seminar ICCOS 2018, która odbędzie się w Dublinie – Irlandia.